قنبرِ مولا...

به خدا قسم تو می آمدی اگر اعمالمان همچون حرف هایمان اینقدر زیبا بود...

قنبرِ مولا...

به خدا قسم تو می آمدی اگر اعمالمان همچون حرف هایمان اینقدر زیبا بود...

قنبرِ مولا...

بچه هاے کوچک با دست و پایشان بازی مے کنند
ولے دلشان مرتــّب است
و همراهشان است .

اما بزرگ ها دست و پایشان خیلے منظّــم است
ولے دلشان بازے مے کند
و همراهشان نیست .

حاج محمد اسماعیل دولابی

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

۱۰
شهریور

از امل چشم پوش ودر عمل کوش...

مرد جستجوی باش نه گفتگوی...

از دریا بخواه نه از جوی...

از فضول کلام چون فضول طعام دست بدار ...

سبکبار باش نه سبکسر و سبکسار...

و...

انسان چون با اصل خود انس گرفت آن می شود. تا گم نشدی چیزی در تو پیدا نشود

***

**

*

تا دهان بسته نشود دل باز نمیشود و تا عبدالله نشوی عندالله نشوی؛

 آنگاه از انسان اگر سَر برود، سِر نرود ...!


پی نوشت: همین جوری یه دفعه دلم خواست نصحیت کنم خودم را و دیگران را...!!!


  • مهدی دوست محمدیان